De essentie van het ontwerp van een woonhuis. Wat zijn de vragen die je stelt vooraf, het programma van eisen, en dan heb ik het niet over de oppervlaktes van de ruimtes of het aantal badkamers.

Het huis is meer dan belangrijk voor de mens die erin woont. Het huis is de plek van waaruit de mens de wereld benadert, zijn veilige basis. Maar ook de plek waar hij / zij tot in de kern zichzelf moet / kan zijn. Dan rijst natuurlijk de vraag, wanneer is de mens zichzelf? Wat is de radix van zijn / haar bestaan. Is dat de materiele omgeving, is dat zijn psychisch welbevinden of is het de harmonie met zijn ziel? Of alle drie tegelijk?

Dit laatste is het geval. Het menselijk bestaan kent een aantal niveaus van bewustzijn: het actuele heden, in materie en welbevinden, maar ook in zijn de herinnering en toekomst droom, wellicht te vatten in een persoonlijk onbewuste. Daarnaast is er het ideële, dat waarin de mens zijn bestemming vindt, noem het de ziel, het ding in ons dat los van tijd en leven staat, maar een duidelijke essentie van het bestaan in zich heeft. Noemt het een vervlechting met het collectieve onbewuste.

Als deze aspecten vormen de mens. Daarnaast zijn er natuurlijk zijn materiële verschijning, zijn biologie en chemie, zijn levensloop, zijn voeding, zijn gezondheid, etc. Last but not least zijn er dan de dagelijkse activiteiten van de mens. Werken, liefhebben, gezin stichten en opvoeden, bewegen, zich uiten in kunst, en vrije tijds bestedingen.

Er ontstaat een complex van zaken en aspecten die, mits goed ontworpen, tot maximale gestahlt mogen / moeten komen in het ontworpen huis, de letterlijke bakermat van de voortschrijdende mens.

Een belangrijke lering die ik trok uit het Bollingen huis van Jung is gelaagdheid en individuatie van de menselijke psyche. De mens in relatie tot zijn buitenwereld, lees werk en vriendschappelijke en maatschappelijke relaties, zijn persona; én de mens, het ego, zoals hij is als hij alleen is, of in ieder geval echt thuis is en met / op zichzelf is. Dit is schijnbaar ander mens, een meer basale persoon die zich aan niemand hoeft te verantwoorden en die vrij is van ogen die zijn / haar leven constant aanschouwen en beschouwen. De solo mens, het solo stel, of de solo familie. Dat klinkt goed: in solo familia.

Het huis moet zijn als het canvas waarop het Zelf, de Ik van de mens volledige ontplooiing kan genieten.

Adelboden, 6 februari 2022

Start typing and press Enter to search