BEDRIJF-LEISURE, BEDRIJFSHUISVESTING

ZUIDERINSLAG, Hoevelaken – Herontwikkeling / Herbegruik Bedrijfshuisvesting, 2009, concept

Locatie langs de A1 bij Hoevelaken, schetsontwerp voor volledige herontwikkeling bedrijfs – en winkelhuisvesting van rond de jaren tachtig. Programmatische vernieuwing, richting the Mall, verzameling van functies, kleinere bedrijven en showroom-functies. Hergebruik bestaand casco met deels vernieuwings van gevels en dakconstructie.

Vernieuwing van programmatische aspecten en in de tijd gegroeide verandering van locatie en omgeving, dwingen het vastgoed in de richting van de huidige tijd. Verouderde gebouwen en functies krijgen een nieuwe, toekomst bestendige kwaliteit die past in het huidige. De potentie van veel gebouwen en plekken is veranderd en het is een grote uitdaging hiervoor passend te ontwerpen. Totaal leidt het tot vernieuwing van gebouw en omgeving en een nieuw economische potentieel gaat zichzelf realiseren.

In memoriam mijn oude ‘schoolvriendje’ Marcel van Doggenaar (2012)

Related Projects

Start typing and press Enter to search