WONEN & LEVEN, WONENC, WONINGBOUW

Aanloophaven Noordereiland Zeewolde

Ontwerp voor de kop van het Noordereiland te Zeewolde is in de loop van de jaren een lastige opgave gebleken. Een veelheid van meningen van belanghebben en omwonenden in combinatie met de politieke opinies van diverse wethouders.
De plek in Zeewolde die de inloop vanaf de Randmeren markeert en beeldbepalend is voor het aanzicht vanaf het water. Uitdaging is het de ansichtkaart voor de toekomst te ontwerpen.
De gekozen oplossing zoekt raakvlak en ontmoeting van architectuur en stedenbouw. De stedelijke vorm bepaalt de architectuur en de architectuur moet een uitnodigend gebaar geven richting het gebruik en beleving van de stedelijke verblijfsruimte.

De as van het plan is de rechte route vanuit het centrum, over de dijk, langs het stadhuis naar het water. Op het einde komt een grote steiger voor de aanleg van de Flevo-Gelderland waterverbinding.
Rechts van de as is aansluiting op de bebouwing van het Noordereiland, de grote ronding in het ensemble is een spiegel van de bestaande bebouwing. Wel is gekozen voor een verlaagde aanleg. Door gebruik te maken van de hoge over kunnen de woonhuizen een half verdieping zakken en komen ze met een eigen aanlegsteiger direc top waterniveau.

De hoofdbebouwing bestaat uit twee delen. Een kleiner half rond, met appartementen op de verdiepingen. De begane grond wordt in zijn aanleg gemodelleerd van land naar water, dus van hoger naar lager. In de plint is ruimte voor het havenkantoor en horeca. Gebruikmakend van het halfrond geeft dit dekking aan de oostenwind en een schitterende opening terug de Aanloophaven in, dit in combinatie met zuid-west oriëntatie van gevel en terras.

Het laatste blok bestaat uit twee half ronde bebouwing die tezamen een cirkel vormen. Het gebouw bestaat geheel uit appartementen met schitterende uitzichten richting het dorp en natuurlijk de jachthavens en het water van de Randmeren.

Door een opsplitsing te maken in bouwdelen en verschillende volumes resteert er ondanks de omvang een open karakter van het totaal. Dit is één van de kterechte ernpunten voor de huidige omwonenden, het behouden van hun uitzicht en beleving van haven, water en horizon. Door de gekozen plaatsen van de volumes benadrukken we de betekenis van de plek en behouden het eigen karakter van de haven.

Note: Door het gemeente bestuur uiteindelijk is gekozen voor een andere oplossing en verkaveling van de situatie

Related Projects

Start typing and press Enter to search